Knihovna

 

Knihovna se nachází  v budově domova mládeže VOŠZ a SZŠ, Komenského 268, (nedaleko budovy školy). Je vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR. V knihovně je k dispozici půjčovna, čítárna a studovna. Je střediskem pro žáky, studenty, pedagogy, odbornou veřejnost i další zájemce. Celkový počet knih přesahuje 12 000. Velkou část knihovního fondu tvoří literatura odborná podle oborů školy. Učebnice  lze bezplatně celoročně zapůjčit  po schválení žádosti ze sociálních či zdravotních důvodů. K dispozici  jsou všechny tituly ze seznamu četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury.

Osobní údaje knihovna zpracovává podle nařízení EU 679/2016 ze dne 27 4. 2016, obecné nařízení na ochranu osobních údajů, a směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů. Účelem, pro který knihovna údaje sbírá, zpracovává a ověřuje, jsou ochrana majetku a knihovního fondu.

Služby knihovny

  • Výpůjční (absenčně - knihy, časopisy, prezenčně - absolventské práce),
  • informační,
  • řešeršní,
  • dostupnost sítě Internet (v současné době disponuje lokální sítí 6 počítačů),
  • kopírování,
  • tisk,
  • možnost scannování.

Otevírací doba

Po, Út, St : 13 - 18 hod.

Čt: 11 - 16 hod.

Email

knihovna@zshk.cz

Knihovna přes Internet

https://knihovna.zshk.cz

Air Max 95 Essential