Informace k dobrovolné přítomnosti žáků a studentů končících ročníků ve škole