Knihovna

 

 

Knihovna se nachází se v domově mládeže VOŠZ a SZŠ, Komenského 268, (nedaleko budovy školy). Je vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR. V knihovně je k dispozici půjčovna, čítárna a studovna. Je střediskem pro žáky, studenty, pedagogy, odbornou veřejnost i další zájemce. Přes dvě třetiny knihovního fondu tvoří literatura odborná podle oborů školy. Celkový počet knih přesahuje 10 640.

Služby knihovny

  • Výpůjční (absenčně - knihy, časopisy, prezenčně - absolventské práce),
  • informační,
  • řešeršní,
  • dostupnost sítě Internet (v současné době disponuje lokální sítí 6 počítačů),
  • kopírování,
  • tisk,
  • možnost scannování.

Otevírací doba

Po, Út, St : 13 - 18 hod.

Čt: 11 - 16 hod.

Email

knihovna@zshk.cz

Knihovna přes Internet

http://www.zshk.cz/kpsys/