Výsledky přijímacího řízení DVS – kombinovaná forma