Seznam učitelů v naší škole

Učitelé

zkratka titul příjmení jméno pracovna telefon e-mail
BJ PaedDr. Barborková Jana 211 495 075 212 25lev25@seznam.cz
BN PhDr. Benešová Eva 404 495 075 228 evaben@atlas.cz
BE Ing. Beránková Eva 322 495 075 226 eva.berankova@zshk.cz
BI Mgr. Bischofová Jana 317 495 075 229 jana.bischofova@seznam.cz
BD   Brendlová Ivana 322 495 075 226 ivana.brendlova@seznam.cz
BR Mgr. Brychtová Marie 211 495 075 212 brychtova@email.cz
BU Mgr. Buršík Michal 46 495 075 222 m.bursik11@gmail.com
CE Bc. Čechová Lenka 322 495 075 226 cechovalenkazshk@seznam.cz
CI Mgr. Činčurová Lenka 48 495 075 221 f.lenka@centrum.cz
DL Mgr. Dlabáčková Miroslava 231 495 075 215 dlaba@zshk.cz
DH Mgr. Dlouhá Vladimíra 317 495 075 229 v.dlouha@seznam.cz
DM Mgr. Dohnalová Havlíková Martina 407 495 075 225 mgrdohnalova@seznam.cz
DG Mgr. Doksanská Gabriela 48 495 075 221 gdoksanska@seznam.cz
DO Ing. Doubravová Petra 322 495 075 226 petra.doubravova@zshk.cz
DS Mgr., PhD Dostál Hynek 126 495 075 217 hynek.dostal@seznam.cz
GE Mgr. Gebrtová Zuzana 48 495 075 221 z.gebrtova@seznam.cz
HA PharmDr. Havlová Hana 130 495 075 216 hana.havlova@seznam.cz
HO Mgr. Horáková Tereza 224 495 075 214 horakovatereza5@gmail.com
HN Mgr. Hornychová Natálie 210 495 075 233 nataliiah@seznam.cz
HH PaedDr. Hošková Hana 211 495 075 212 hosko@seznam.cz
HR Mgr. Heřmanová Jana 212 495 075 204 herma@zshk.cz
HJ Mgr. Hurníková Jana 212 495 075 203 nbjv@seznam.cz
CR PaedDr. Chrobáková Eva 211 495 075 212 chrob@zshk.cz
CH Mgr. Chrz Jiří 212 495 075 202 chrz@zshk.cz
CB Mgr. Chrzová Barbora 317 495 075 229 brtni@zshk.cz
JR PaedDr. Jarotek Tomáš 46 495 075 222 jarotek@seznam.cz
JI Mgr. Jiránková Renata 317 495 075 229 jirankova.renata@seznam.cz
KD Mgr. Kadeřávková Blanka 231 495 075 215 kader@zshk.cz
KS   Kalousová Vladimíra 322 495 075 226 kalou@centrum.cz
KE Mgr. Kestřánková Šárka 310 495 075 230 kestrankova@gmail.com
KO Mgr. Kopecký Michal 317 495 075 229 kopecky@zshk.cz
LA Mgr. Lacman Vojtěch 211 495 075 212 lacman.vojta@post.cz
LC PaedDr. Lamichová Soňa 213 495 075 201 lamic@zshk.cz
LN Mgr. Lankašová Lenka 404 495 075 228 lankasova.l@seznam.cz
LK Mgr. Leláková Lada 404 495 075 228 lelak@zshk.cz
MA Bc. Marešová Milena 404 495 075 228 milena.mares@seznam.cz
MT Mgr. Matějovská Zdeňka 317 495 075 229 zdena.matejovska@tiscali.cz
ME Mgr. Melezínková Jana 211 495 075 212 jmelez@seznam.cz
MZ Mgr. Munzar Pavel 211 495 075 212 munza@zshk.cz
MU Mgr. Musílková Ivana 224 495 075 214 imusilk@seznam.cz
NA Mgr. Náhlovská Alena 310 495 075 230 alenanahlovska@seznam.cz
OU Mgr. Makarovová Ouhrabková Dana 224 495 075 214 o.danca@seznam.cz
PN Mgr. Petráňová Martina 211 495 075 212 martipetra@centrum.cz
PI Bc. Pitterová Monika 322 495 075 226 m.pitterova@seznam.cz
PS Mgr. Plašilová Petra 404 495 075 228 petra.plasil@tiscali.cz
PL Mgr. Poláková Hana 310 495 075 230 hannahpolak@seznam.cz
PH Mgr. Poláková - odb. Hana 317 195 075 229 hana.polakova@zshk.cz
PO Mgr. Polívková Zuzana 211 495 075 212 poliv@zshk.cz
RP DiS. Reif Petr 224 495 075 214 reif.petr@gmail.com
RE Mgr. Rezková Helena 317 495 075 229 rhelena@seznam.cz
RM   Romportlová Věra 322 495 075 226 v.romportlova@seznam.cz
RU Mgr. Rundová Renata 126 495 075 217 renatarundova@seznam.cz
RI Mgr. Říhová Naďa 224 495 075 214 nada.rihova@zshk.cz
SA Mgr. Strausová Jana 211 495 075 212 strau@zshk.cz
SR Mgr. Strážnická Julie 130 495 075 216 straznicka1@post.cz
SD Mgr. Strnadová Eva 404 495 075 228 eva_strnadova@centrum.cz
SV PaedDr. Svidenská Jaroslava 211 495 075 212 veselk@seznam.cz
SK Mgr. Šafaříková Dagmar 404 495 075 228 dagmar.safarikova@seznam.cz
SI Mgr. Šín Martin 228 495 075 232 martin.sin@zshk.cz
SL Ing. Špáta Petr 209 495 075 213 petr.spata@zshk.cz
ST PhDr. Štindl Přemysl 126 495 075 217 stindlpremysl@post.cz
SN Mgr. Šťastná Alena 211 495 075 212 alena.stastna@post.cz
TA Mgr. Takáčová Lenka 224 495 075 214 lenka.takacova@centrum.cz
TJ Mgr. Trejtnarová Gabriela 404 495 075 228 gabrielatrejtnarova@seznam.cz
TR Mgr. Trundová Alena 404 495 075 228 atrundova@seznam.cz
VC Mgr. Václavíková Klára 317 495 075 229 vacla.klara@centrum.cz
VG Mgr. Vágnerová Eva 126 495 075 217 vagne@zshk.cz
VA Mgr. Vasilevská Jana 310 495 075 230 bartjana@seznam.cz
VS Ing. Ph.D. Veselková Štěpánka 209 495 075 213 stepanka.veselkova@zshk.cz
VO Mgr. Vodičková Mirka 310 495 075 230 m.vodickova@volny.cz
VJ Mgr., PhD Vojtová Markéta 317 495 075 229 vojtovamarketa@seznam.cz
ZE Mgr. Zemanová Šárka 317 495 075 229 zeman.sarka@seznam.cz
ZL Mgr. Zlatovský David 224 495 075 214 david.zlatovsky@seznam.cz

 

Air Zoom Pegasus 33