Hradecká zdravotnická škola obdržela dar od společnosti Zentiva

Hradecká zdravotnická škola obdržela dar od společnosti Zentiva

Dne 10. 1. 2022 proběhlo v aule naší školy slavnostní předání věcného daru, kterým byly ampule o různém objemu. Ampule budou sloužit našim žákům a studentům k nácviku praktických dovedností v hodinách ošetřovatelství. Do naší školy zavítal ředitel oddělení vývoje společnosti Zentiva Ing. Pavel Šebek, CSc. a Ing. Veronika Pivodová, kteří se slavnostního předání zúčastnili.
Likvidace ampulí je velmi šetrná k ekologii, jelikož obsahují čistou vodu. Velmi mě těší, že tímto darem vzájemná spolupráce nekončí. Dostali jsme zajímavé nabídky, které budeme moci realizovat, jakmile nám to umožní covidová situace. Rozšíříme spolupráci mezi další obory na naší škole. Nedostatek ampulí různého druhu již bude minulostí.
Renata Jiránková, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Praktická sestra

Viz krátké video ze slavnostního předání.