Zdravý úsměv ve školce

Ve dnech 27. listopadu – 8. prosince 2023 proběhly první odborné praxe studentek třídy 1.D oboru Diplomovaná dětská sestra s preventivním programem Zdravý úsměv.
Fotografie dokumentují studentky v MŠ Kamarád – Pardubice, kde prováděly ukázky nácviku čištění zubů, kresbou a hrou vysvětlovaly základní péči o dětský chrup. Motivovaly zejména děti a jejich rodinné příslušníky, jak pečovat o své ústní zdraví.