Zapojení odborníka z praxe do výuky na VOŠ

Jaké nové trendy jsou v intravenózní terapii a jak správně pečovat o jednotlivé žilní vstupy? To vše se dozvěděli studenti prvních ročníků oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra v úterý 24.5.2022 na půdě naší školy. Školení zajistily 3 zkušené lektorky Blanka Taufmanová, vrchní sestra I. Interní kardioangiologické kliniky Bc. Monika Menšíková, DiS. a specialistka na i.v. vstupy Bc. Renáta Macáková, DiS. Zajímavý byl i praktický nácvik na UZ vyhledávání správné cévy pro kanylaci PICC či midline.