Výuka v Simulačním centru

V loňském roce se otevřelo první Simulační centrum pro mimotělní oběh a terapii ECMO v České republice. Centrum sídlí v 1. patře Kardiochirurgické kliniky LF HK a FN HK v areálu fakultní nemocnice v budově č. 21 a probíhá v něm doškolování odborníků a výuka studentů, a to jak českých, tak i zahraničních. 

Studenti naší školy z oboru Diplomovaná všeobecná sestra třídy 2. P dostali možnost 13.2. 2024 se účastnit výuky teorie a praxe právě v tomto Simulačním centru. 

Vybavení centra umožňuje simulovat vitální funkce pacienta před srdeční operací, během ní i po ní, nacvičovat jednotlivé kroky vedení operace, zapojování a řízení jednotlivých přístrojů a současně vyhodnocovat správnost a kvalitu jednotlivých úkonů nanečisto, bez ohrožení pacienta.  

Poslední část výuky byla exkurze na JIP 3 Kardiochirurgické kliniky, kde bylo právě ECMO u jednoho z pacientů použito pro kompenzaci vitálních funkcí.  

Děkujeme za tuto možnost!