Výměnná stáž mezi naší a norskou školou ve Fredrikstadu.

Ve dnech 2. – 22.2. 2020 absolvovali 4 norští žáci Andrea, Elise, Pia a Theo odbornou stáž ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Od úterý do pátku žáci pracovali na nemocničních odděleních spolu s našimi žáky 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent.

V pondělí byli žáci ve škole. Učili se spolu s našimi žáky v hodinách Ošetřovatelství, První pomoci, Anglického jazyka a Matematiky.

Norští žáci spolupracovali s našimi žáky při praxi. Měli skvělou možnost procvičit se v komunikaci v anglickém jazyce a rozšířit si odbornou angličtinu. Mohli porovnat způsoby výuky odborného předmětu, používání pomůcek a vybavení.

Projekt Glemmen School-Zdrávka Bond je financován EHP fondy.

Výměnná stáž

Výměnná stáž