Veletrh vědy a techniky

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 byla zahájen veletrh vědy a techniky na výstavišti v Praze. Hned na první den výstavy vyrazily se svými učiteli dvě třídy. Současní třeťáci se mohli inspirovat pro výběr své maturitní práce, mohli navázat případný kontakt s odborným pracovištěm, s odborníky. Žáci a žákyně druhého ročníku si veletrh užili s vědomím, že maturitní práce ještě počká…, ale přesto se již mohli porozhlédnout a hledat inspiraci pro svou maturitní práci nebo pro středoškolskou odbornou činnost. Příští rok se chystáme zase. „Vědě zdar!“.