Úspěch našich studentů na Ústeckém dentu

S radostí oznamujeme, že naši talentovaní studenti Diplomovaného zubního technika z 2. U dosáhli vynikajících výsledků v mezinárodní soutěži kresby a modelace Ústecký den(t), kterou ve dnech 16.-17.1. 2024 pořádala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem. Soutěže se zúčastnilo 27 nejlepších studentů ze všech škol v ČR a soutěžící z Maďarska. 

V kategorii kresby na 2. místě skončila Marie Ema Paterová a na 3. se umístil Dominique Fajtů.  

V oblasti modelace naši studenti dosáhli rovněž výjimečných výsledků, 4. místo Marie a 7.-9. místo Dominique. Jejich modely nejenom přesně reprodukovaly anatomické struktury, ale také vykazovaly inovativní přístup k využití materiálů a technik.  Pochvala také patří Ivaně Brendlové, která se studentům v rámci přípravy na soutěž věnovala. 

 V celkovém hodnocení škol jsme získali 2.místo! Setkali jsme se zde mj. i s prezidentem Komory zubních techniků. Moc nás těší, že jsme reprezentovali naši školu s takovým nadšením a úspěchem.