Umíš poskytnout první pomoc?

Kalendář ukazoval 18. duben roku 2024. Tento den se na naší škole konalo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Soutěžními týmy byla tříčlenná družstva druháků, dvě družstva z kroužku první pomoci a družstvo ze SZŠ Lučenec. Soutěže se tak celkově zúčastnilo rekordních 9 družstev. 

Žáci museli prokázat znalosti a šikovnost při poskytování první pomoci v různých situacích. Absolvovali 6 modelových situací, 1 teoretické stanoviště s vědomostním testem, letní biatlon a nejklidnější stanoviště – svačinku. 

Realisticky připravené situace prověřili nejenom jejich zručnost v poskytovaní první pomoci, ale i to, zda mají pevné nervy, aby to celé ustáli. V časovém limitu si museli rozdělit úkoly a zvládnout ošetřit množství nejrůznějších zranění: například poranění páteře po pádu ze stromu; úraz elektrickým proudem; tonoucí dítě; infarkt myokardu; najít useknutý prst nebo pomoci při dopravní nehodě. 

Na první místě skončilo družstvo z kroužku PP ve složení Julie DYNTAROVÁ, Eliška JAKEŠOVÁ a Viktorie VOLÁKOVÁ. Druhé, stříbrné, místo obsadilo družstvo ze SZŠ Lučenec – Petra Skokanová, Kristína Sudárová a Tamara Hriňová. Na bronzové pozici opět skončilo družstvo z kroužku PP, a to Rozálie Poláková, Michaela Kolková a Šárka Pinkasová. 

I přes krátkou nepřízeň počasí se soutěž vydařil.