Tříkrálová sbírka 2020

Oblastní charita Hradec Králové pořádala již tradiční Tříkrálovou sbírku. V letošním roce výtěžek sbírky předčil všechna očekávání, vybralo se celkem 1 837 439,- Kč. Z toho v Hradci Králové 389 064,- Kč. Zásluhu na tom mají i žáci naší školy, kteří se sbírky zúčastnili v rolích králů nebo průvodců dětí ze základních škol. Všem patří velké poděkování.