Studentský běh v covidové době

V pátek 26. 11. naše škola pořádala Studentský běh 2021. Jednalo se již o třetí ročník běžeckého závodu. Současná situace příliš nenapomáhá pořádání podobných akcí. V posledním týdnu tak došlo k odhlášení několika škol. Nakonec se běhu zúčastnilo celkem 80 běžců. Nejednalo se však jen o naše žáky, ale také o žáky dalších hradeckých základních a středních škol. Kategorii žáků Střední zdravotnické školy ovládli Alexandr Hejna a Bartošová Victoria. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za jejich účast.