Studenti VOŠ na branném dni ZŠ

I letos byl začátek školního roku na Š Habrmanova v Hradci Králové ve znamení branného dne. V pátek 4. 9. 2020 se naši studenti 2.a 3. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra ujali rolí lektorů a pro žáky uspořádali proškolení v některých oblastech první pomoci. Žáci prvního stupně měli ve školní tělocvičně 4 stanoviště, na kterých si vyzkoušeli resuscitaci dospělého i dítěte, znehybnění končetin pomocí pneumatických dlah a zástavu krvácení a s tím spojené využití obvazového materiálu.
Žáci druhého stupně si ve svých třídách zopakovali linky tísňového volání, resuscitaci dospělého i s využitím AED a první pomoc při některých akutních stavech, které se často vyskytují, např. astmatický záchvat, epilepsie, akutní stavy v diabetologii.
Věříme, že až se dostanou do příslušné reálné situace, stanou se rovněž hrdiny a svým konáním zachrání lidský život