STRETECH 2023

Ve středu dne 7. června se naši žáci zapojili do akce s názvem Středoškolská technika 2023. Jedná se o již tradiční akci, kterou pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze. V letošním roce se sešla celá řada zajímavých žákovských projektů rozmanitých oborů různých středních škol napříč naší republikou. I naše zdravotnická škola měla své dva projekty. Daniel Šmíd prezentoval svou práci se zaměřením na získávání elektrické energie z mikrobiálního článku. Michaela Šrámová prezentovala svou práci s názvem Praktická astronomie a zaujala svým dlouhodobým pozorováním noční oblohy celou řadu návštěvníků. Prezentující své práce zájemcům vysvětlovali, odpovídali na dotazy. Kromě praktické ukázky měli připravené vědecké postery. Výstupem jsou také publikované texty prací ve společném sborníku.  

Věřím, že i v dalším ročníku svou účastí akci podpoříme.  

První film ze StreTech 2023: https://youtu.be/2W8tlOuXCuI

Odkaz na sborník „StreTech2023“https://stretech.fs.cvut.cz/2023/sbornik_2023/

Fotogalerie je tady: https://dms.fs.cvut.cz/stretech/Foto/stretech_2023

Za organizaci letošní účasti na Stretechu Přemysl Štindl.