Stáže v Irsku

Dvoutýdenní stáž v Irsku od 4.3. do 15.3.2024 

Dvě žákyně z oboru Zdravotnické lyceum se zúčastnily stáže ve Four Districts Day Care Centre.The Four Districts Day Care Centre je denní stacionář v Rathcoole na předměstí Dublinu. Náplní práce studentek bylo především zapojovat se do denního programu klientů. Byly součástí nejrůznějších kvízů, společných zpívání a her, ale také sloužily jako podpora při fyzických činnostech.  

 Nursing Home – Brabazon Trust 

Dvě studentky z oboru DVS měly možnost absolvovat stáž v Brabazon Trust. Brabazon Trust je pečovatelský dům v oblasti Sandymount a nachází se blízko Irského moře. Skládá ze dvou částí – Shelter house pro soběstačné klienty a Nursing home určený pro klienty, kteří vyžadují dopomoc při každodenních aktivitách nebo celkovou péči. Studentky působily především v Nursing home, kde pomáhaly klientům s hygienami, s oblékáním, krmením a zapojily se i do volnočasových aktivit. Naučily se pracovat s novými přístroji, jako je například ,,hoist“, tedy v překladu kladkostroj, který ulehčuje přesouvání pacientů například z lůžka na sedačku a také si osvojily pár nových slovíček, jejichž znalost práce v pečovatelském domě vyžadovala.  

 Dublin Centra Mission – Ailt an Óir Sheltered Housing 

Žákyně ze zdravotnického lycea a studentka z oboru všeobecná sestra byly na stáži v Dublin Central Mission. Zařízení poskytuje chráněné bydlení Ailt an Óir, kde bydlí muži i ženy, kteří jsou podporováni v samostatnosti, ale je jim kdykoliv poskytnutá pomoc. 

  Díky stáži měly studentky možnost poznat nové pracovní prostředí a irskou kulturu. Mimo jiné byla stáž také přínosem nových zkušeností, zážitků a v neposlední řadě zlepšením v anglickém jazyce.