Setkání školních týmů FT

Naše škola se od 16. listopadu 2017 pyšní titulem Fairtradová škola. Spolu s dalšími školami v Hradci Králové se pravidelně účastníme aktivit, zaměřených na tuto problematiku – Výstava na stromech, Férová snídaně atd. A abychom věděli, jak na to a posunuly se o kus dál, zúčastnili se čtyři zástupci řídící fairtradové skupiny semináře Fairtrade v centru ekologických aktivit Sluňákov u Olomouce. Dva dny jsme poctivě pracovali, seznamovali se s problematikou fair trade, vyměňovali si zkušenosti s dalšími účastníky, prezentovali úspěšné aktivity a plánovali další akce, které mají smysl a dopad na širokou veřejnost. Bylo to náročné, ale inspirující.

A jestli ještě pořád někdo z vás neví, co znamená značka Fair trade, informace najdete na nástěnce ve 2. NP před kabinetem fyziky, na dveřích školní kantýny a v dalších příspěvcích, které se objeví v kronice.

Pojďte s námi do toho a podpořte spravedlivé obchodní podmínky, dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí.