Setkání po letech

Setkání absolventů zdravotnických oborů 

V květnu se v prostorách naší zdravotnické školy uskutečnilo slavnostní setkání absolventů různých oborů. 

Sraz studentů oboru Diplomovaná sestra pro intenzivní péči po 23 letech: Skupina absolventů, kteří úspěšně dokončili studium v roce 2001, se sešla po 23 letech. Bylo nádherné sledovat, jak se jejich kariéry rozvíjely různými směry, přičemž všichni zůstali věrni svému povolání a přispívají k péči o pacienty. Sdíleli své profesní i osobní příběhy a vzpomínali na společné chvíle během studia. 

Setkání absolventek oboru Dětská sestra po 40 letech: Tento rok také uplynulo 40 let od doby, kdy své studium ukončila třída dětských sester. Bylo to dojemné setkání plné nostalgie a radosti. Absolventky vzpomínaly na své první zkušenosti na dětských odděleních a na to, jak se péče o děti změnila a vyvinula během posledních čtyř desetiletí. Mnohé z nich i nadále pracují ve zdravotnictví a předávají své bohaté zkušenosti mladším generacím. 

Setkání absolventek oboru Zdravotní sestra po 50 letech: Půl století uplynulo od chvíle, kdy absolventky oboru zdravotní sestra opustily školní lavice. Toto setkání bylo výjimečné nejen délkou času, ale i příběhy, které si účastnice přinesly. Každá z nich přispěla k rozvoji zdravotní péče v různých částech naší země a jejich zkušenosti a znalosti jsou dnes neocenitelným dědictvím pro současné i budoucí generace zdravotních sester. 

 

Tato setkání byla plná radosti, emocí a vzpomínek na nezapomenutelné chvíle strávené během studia. Všichni účastníci se shodli na tom, že podobné akce jsou důležitou součástí udržování kontaktů a sdílení zkušeností mezi generacemi zdravotníků.