Sestřičky v Norsku

6 studentů oboru praktická sestra bylo na krátkodobé stáži v Norském Fredrikstadu v domově s pečovatelskou službou Østsiden sykehjem v období 5.3.2023 až 18.3.2023.  Žáci pracovali ve dvojicích na třech odděleních pod dozorem zdejšího personálu.

Hlavním komunikačním prostředkem s personálem byla angličtina. Protože však některý personál a většina pacientů neovládala anglický jazyk, tak si studenti osvojili potřebné základy norštiny.

Žáci zde pomáhali s hygienickou péčí u nesoběstačných pacientů, např.: u pacientů po mozkové mrtvici nebo při Alzheimerově demenci. Dále se také podíleli na přípravě a podání stravy u všech pacientů a poskytovali dohled nad běžnými denními činnostmi, případně organizovali zábavný program (taneční a hudební aktivity, malování). Taktéž byli zapojováni do běžného chodu oddělní, to obnášelo příjem materiálu ve velkém skladu a následný úklid na oddělení nebo skládání prádla z prádelny.

Během stáže měli možnost se seznámit s moderním vybavením, které tento dům vlastní.  Naučili se pracovat s elektrickým závěsným zvedákem, který umožňuje jednodušší manipulaci s ležícími pacienty, nebo se zvedákem ze sedu do stoje, který taktéž umožňuje jednodušší manipulaci při přesunu např. ze sedu z postele na vozík či WC.  Dále také pracovali s nejmodernějším ovládacím panelem, který slouží jako signalizační zařízení pro pacienty, ovladač osvětlení, ovládání zatemňování a také pro přivolání asistence v případě potřeby.

Stáž žákům přinesla velmi cenné zkušenosti, které využijí při budoucím povolání zdravotní sestry, a také si zlepšili svou znalost jazyků.