Projekt Norské fondy

Od 23.1. do 26.1. 2023 jsme měli tu čest přivítat norské kolegy na pracovní návštěvě v rámci projektu EHP-CZ-ICP-4-008 Active learning.

Připravili jsme si pro ně bohatý program – navštívili naše odborné učebny, hodiny dějepisu, měli komentovanou prohlídku Hradce Králové.

Další den se zúčastnili přednášky, na které Peter Freestone mluvil o svém přátelství s Freddiem Mercurym a o době, kdy Freddie zjistil, že má AIDS. Velká část přednášky byla věnována posledním dnům Freddieho a utrpení, kterým si procházel, aby si žáci byli vědomi rizika, která tato nemoc přináší.

Po přednášce jsme jim ukázali ZOO ve Dvoře Králové a přehradu Les Království, kde jsme absolvovali  krátkou procházku. Ve středu navštívili Tyfloservis a poté rehabilitační kliniku FN v Hradci Králové.

Čtvrtek byl věnovaný návštěvě Domova Dědina v Opočně. Toto zařízení poskytuje péči a pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením a kromě toho zřizuje Domov Dědina i chráněná bydlení v dalších městech.

Posledním bodem návštěvy byla akce pro seniory v nízkoprahovém zařízení ProstorPro. Cherihane Chehade si připravila prezentaci o norském systému péče o seniory. V centru se sešlo více jak 30 seniorek a seniorů, kteří s našimi kolegy diskutovali o péči jak u nás, tak v Norsku.

Na závěr jsme našim kolegům z Norska předali certifikáty o účasti na tomto projektu a poděkovali za návštěvu.