Přirozená radioaktivita

V rámci projektu IKAP proběhla pro naše žáky a učitele odborná přednáška o přirozené radioaktivitě.  Radioaktivity se prý nemusíme bát, sami záříme… Který izotop má toto na svědomí? Máme hodně draslíku? Lektorka přiblížila problematiku přirozené radioaktivity, která se běžně vyskytuje v našem okolí. Jsou ale místa u nás v republice i ve světě, kde se hodnoty přirozené radioaktivity zřetelně liší. Představuje přirozená radioaktivita pro zdravého člověka riziko? Jaké jsou limity a dávky pro člověka? Jak si vytvářet racionální názor? A jak jsme na tom s radonem uvnitř budov? Tak jako tak, je dobré větrat…