Přírodovědný klokan

13.10.2021 proběhla na naší škole soutěž zaměřená na přírodovědné předměty – biologii, matematiku, fyziku a chemii – Přírodovědný klokan. Do školního kola se přihlásilo 9 žáků z prvního a druhého ročníku. Během 40 minut museli vyřešit úlohy a nejlépe si počínali tito žáci: Lukáš Javůrek, Šárka Kučerová a Nicol Kujalová, všichni z 1.G. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme.