Přípravná návštěva a job shadowing

Přípravná návštěva a job shadowing 

Ve dnech od 7. května do 9. května proběhla významná přípravná návštěva koordinátorky Lisy Carlsson ze švédského města Sunne. Během této návštěvy jsme měli tu čest přivítat paní Carlsson v našich vzdělávacích institucích. 

Jedním z hlavních bodů programu byla účast na hodinách anglického jazyka, kde Lisa Carlsson mohla sledovat různé výukové přístupy a interakci mezi učiteli a studenty. Dalším důležitým bodem byla výuka ošetřovatelských postupů. Paní Carlsson měla možnost sledovat praktické ukázky a výcvik našich studentů ve zdravotnických dovednostech, což je klíčová součást jejich vzdělávání. Vrcholným momentem návštěvy byla exkurze do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.  

Na závěr návštěvy jsme se s paní Carlsson domluvili na pokračování a rozšíření naší spolupráce v nadcházejícím školním roce.  

 

Job Shadowing kolegyň ze Švédska z Arviky 

Během návštěvy 20.5.–24.5.  jsme měli tu čest přivítat kolegyně ze švédského města Arvika, které se zúčastnily programu job shadowing.  

Kolegyně měly možnost navštívit hodiny občanské výuky, kde sledovaly, jak jsou studenti vedeni k porozumění občanských práv a povinností a jak se připravují na aktivní účast ve společnosti. Následně se účastnily hodin dějepisu, kde pozorovaly naše metody výuky historie a interaktivní přístupy, které pomáhají studentům lépe pochopit historické události a jejich souvislosti. Dalším důležitým bodem programu byly hodiny anglického jazyka. Zde měly kolegyně možnost vidět, jak jsou studenti motivováni k aktivnímu používání jazyka prostřednictvím různých aktivit a moderních výukových nástrojů. Ve výuce ošetřovatelských postupů se kolegyně seznámily s praktickými dovednostmi našich studentů a moderními výukovými metodami. Zvláštní pozornost byla věnována interaktivnímu modelu Susie, který umožňuje realistickou simulaci zdravotnických scénářů a je klíčovým nástrojem v našem vzdělávacím procesu. Kolegyně byly fascinovány možnostmi, které tento model nabízí, a jeho přínosem pro výuku budoucích zdravotnických profesionálů. Návštěva Fakultní nemocnice v Hradci Králové byla dalším významným bodem programu. 

Tato zkušenost job shadowing byla přínosná pro všechny zúčastněné strany.