Příběhy bezpráví: příběhy těch, kteří to zažili

Příběhy bezpráví jsou celorepublikovým projektem, který seznamuje mladou generaci se zločiny komunismu. Žáci tříd 2.E, 2.G a 2.H v úvodu besedy zhlédli film Ztráta důstojnosti přibližující brutalitu komunistického režimu 50. let. Na projekci přímo navázala beseda s pamětnicemi Libuší Jůzovou a Marii Ryšavou, jejichž otcové byli zavření v komunistických lágrech.  Tatínek paní Ryšavé byl v Leopoldově zastřelen a rodiny obou pamětnic byly režimem těžce pronásledovány. Osudy hostů naše žáky velmi zaujaly.  Bylo nám ctí, že jsme se mohli setkat s takovými osobnostmi, které se i ve svém věku snaží předávat svoje životní zkušenosti dalším generacím.