Předvánoční Vrchlabí

12.12. 2023 se 34 žáků ze třídy 3.G a 3.E zúčastnilo exkurze v rámci environmentální výchovy do Vrchlabí.  

Všechny moc zaujala přednáška pana Bílka o KRNAPu, navštívili jsme stanici pro ohrožené živočichy a pomyslnou třešinkou na dortu byla prohlídka nově zrekonstruovaného Krkonošského muzea s interaktivní expozicí.  Vřele doporučujeme k návštěvě. 

Prostředky na tuto akci nám poskytl kraj v rámci MUP města.   

  

Renata Rundová a Přemysl Štindl