Představení zdravotnických oborů na mezinárodní úrovni.

31.5.2022 byla naše škola opět v akci a představila zdravotnické obory na mezinárodní úrovni. V aule školy si mohlo 160 žáků ze základních škol v Hradci Králové vyzkoušet na 5 stanovištích modelové situace. První stanoviště bylo zaměřeno na ošetření zlomenin, následovala první pomoc při tepenném krvácení a třetí stanoviště sloužilo k procvičení resuscitace dospělého. Další dvě zastavení představila práci diplomovaných všeobecných sester při odběru krve, zajištění žilního vstupu a oblékání do specializovaného obleku Tyvek při ošetřování COVID pozitivních pacientů. Na zajištění aktivit se podílelo 12 studentů ze střední i vyšší odborné školy pod vedením Mgr. Heleny Rezkové, která velmi úspěšně vede kroužek První pomoci, a Mgr. Gabriely Trejtnarové. Celé akce se zúčastnilo 10 žáků z Ukrajiny. Měli jsme možnost přivítat kolegyně ze Střední zdravotnické školy ze slovenského Lučence. Všem zúčastněným se celá akce moc líbila a byly velmi pozitivní ohlasy z řad pedagogů jednotlivých škol i žáků. Paralelně probíhaly workshopy zaměřené na  stáže ve Španělsku, které proběhly v rámci  Erasmus + a v Norsku byly hrazeny z Norských fondů.