Pedagogové na Šumavě

Ve dnech 23. – 26. srpna 2020 se necelá třicítka pedagogů naší školy zúčastnila terénního školení IKAP na Šumavě. Program byl velmi nabitý – od pozorování vlků v Srní, přes návštěvu seismické stanice v Kašperských Horách (býv. zlatonosná štola Kristýna) či výstup na Poledník až po vlastnoruční výrobu  vinutých skleněných korálků v Nezdicích. Nechyběl ani kulturní program – prohlídka poutního kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic či procházka k Hauswaldské kapli v těsné blízkosti Vchynicko-Tetovského kanálu. Celý program organizačně zajistila kolegyně Eva Beránková. Za nás za všechny jí patří velký dík.