Nové trendy v ortodoncii

V rámci projektu I-KAP měli studenti všech ročníků oboru Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik možnost seznámit se s novinkami v oblasti ortodoncie prostřednictvím zástupkyně firmy AO American Orthodontics paní Ivy Borovičkové. Přednáška se konala 19.2.2020 a studentům byly představeny také nejnovější digitální technologie, přinášející výhody jak pro zubního technika, tak pro pacienta.