Návštěva z Norska

Od 16.10. do 19.10. 2023 jsme přivítali na naší škole norské kolegyně, které přijely na pracovní návštěvu v rámci projektu EHP-CZ-ICP-4-008 Active learning. 

Byl pro ně připraven bohatý program: 

V pondělí se zúčastnily výuky, konkrétně hodiny angličtiny, kde měly možnost vidět využití AI, a hodiny tělocviku, kde se aktivně zapojily do týmových her. Dále program pokračoval návštěvou Galerie moderního umění v Hradci Králové.  

V úterý navštívily dvě hodiny anglického jazyka, hodinu matematiky a načerpaly inspiraci pro využití online programů, které mají v plánu zařadit ve své škole po návratu. Dále Cherihane Chehade prezentovala svou literární tvorbu studentům 4.G, konkrétně představila své dvě knihy a pro prezentaci zvolila neformální metodu „otevřená knihovna“. Tento den byl zakončen komentovanou prohlídkou našeho města.  

Ve středu měly možnost navštívit hodiny ošetřovatelství, kde viděly nácvik pozorování a testování na figurínách. Dále viděly analýzu těchto dat v počítači. Tuto hodinu považovaly za velmi obohacující.  

Ve čtvrtek navštívily neziskovou organizaci Modrý pomeranč a Domov seniorů Senecura. V Senecuře jim byl představen způsob péče a programy pro seniory.  

Kolegyně z Norska ohodnotily pracovní návštěvu jako velmi přínosnou.