Návštěva z Finska

Ve dnech 9.10. – 13.10.2023 navštívila naši školu Leena Salonen, vyučující angličtiny z finské školy Hyria Education v Hyvinkaa, která přijela na pracovní návštěvu v rámci projektu Erasmus+. 

Program její pracovní návštěvy byl následující: 

V pondělí po přivítání paní ředitelkou se zúčastnila výuky, konkrétně třech hodin angličtiny, kde měla možnost se inspirovat využitím IT technologií – např. využítí QR kódů. Odpoledne probíhala diskuze s učiteli a studenty. 

V úterý navštívila další čtyři vyučování hodiny angličtiny, kde viděla použití online programů pro tvorbu materiálů jako Wordwall nebo Learningapps. Po obědě následovala prohlídka našeho města.  

Ve středu dopoledne opět probíhala návštěva čtyř hodin angličtiny. Měla možnost vidět výuku odborné angličtiny na VOŠ. Odpoledne ji byl představen koncept CLIL.  

Ve čtvrtek navštívila Prahu společně s třídou 4.G, jejíž studenti měli za úkol si ve skupinách připravit povídání o hlavních památkách a poté natočit video u dané památky a text převést do QR kódů, které dále využijí při studiu.  

Stínování bylo zakončeno v pátek opět návštěvou třech hodin angličtiny a poté celkovou evaluací spolupráce.  

Kolegyně z Finska odjížděla s mnoha novými poznatky a nápady a hodnotila svou pracovní návštěvu za velmi přínosnou.  

Na závěr jsme předali certifikát o účasti na tomto projektu a poděkovali za návštěvu.