Naši studenti získají zkušenosti ve Španělsku

Ve dnech 18.10 – 22.10. 2021 vyjeli zástupci školy na přípravnou návštěvu do
Barcelony. Hlavním cílem této návštěvy bylo navázat spolupráci pro krátkodobé, dlouhodobé stáže našich žáků a studentů a stínování učitelů na Escola Pia Nostra Senyora v Barceloně. Během návštěvy jsme měli možnost navštívit odborná pracoviště, na kterých žáci vykonávají praxi, a seznámit se se vzdělávacím systémem ve Španělsku. Protože na této škole je i obor Animace, žáci nám předvedli prezentaci počítačových her, na kterých v rámci hodin pracují. Další aktivitou bylo interview skupiny žáků, kteří připravují projekt zaměřený na porovnávání evropských vzdělávacích systémů. V nahrávaném rozhovoru se naši učitelé snažili odpovědět na otázky, které si žáci připravili.
První návštěva našich učitelů proběhne na konci listopadu 2021 a žáci oboru zdravotní laborant a všeobecná sestra vyjedou na 21denní stáže v červnu 2022.