Naše sestřičky na Slovensku

Slovensko – Lučenec 4.6.–17.6.2023 

Tato stáž byla určena pro šest žákyň oboru Praktická sestra, které si místo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové vyzkoušely souvislou odbornou praxi v délce dvou týdnů u našich sousedů na Slovensku. Lučenec byl vybrán na základě dlouholeté dobré spolupráce s místní střední zdravotnickou školou. První týden stáže si zároveň vyzkoušela odborná vyučující Mgr. Dagmar Šafaříková roli stínování (Job shadowing) při praktické i teoretické výuce. Žákyně měly velmi pečlivě připravený program. Praktické dovednosti si ověřily na neurologickém a chirurgickém oddělení. V rámci dalších exkurzí a stáží navštívily dialyzační oddělení, operační sály, biochemickou a hematologickou laboratoř, zařízení sociální péče Kalinovo-Betánia a CT pracoviště. Příjemným zpestřením byl kulturní program v podobě návštěv muzea, synagogy a zámku Halič.