Mezinárodní spolupráce pedagogů ZSHK a Glemmen

V týdnu od 17. září do 24. září měli čtyři pedagogové Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy Hradec Králové (Mgr. Buršík, Mgr. Pultarová, Mgr. Trejtnarová a Mgr. Strnadová) možnost navštívit norský Fredrikstad. Tato možnost jim byla umožněna v rámci Norských fondů a Šablon. 

Celý program se nesl v duchu sdílení zkušeností mezi norskými a českými učiteli. Jednou z hlavních forem poznávání byl takzvaný „job shadowing“ (stínování). Tato metoda je založena na návštěvě vyučovací hodiny, pozorování a následné reflexe s vyučujícím, který hodinu vedl. Během celého týdne ale došlo i na další formální i neformální setkání, kdy měli učitelé možnost sdílet postřehy a zkušenosti ze své vlastní výukové praxe. Jednalo se například o besedu týkající se rekvalifikace norských mužů a jejich zapojení do přímé práce ve zdravotnictví, spolupráci místní norské sklárny s regionálními podniky, ale také o prezentaci projektu Mezinárodní cena Vévody z Edinburghu, která je realizována na hradecké zdravotnické škole.  

Celý týden byl pro obě strany velmi inspirativní. Každý ze zapojených účastníků si odnesl celou řadu poznatků a tipů, které bude moci využít ve své praxi.