MDŽ ve FN HK

Naše žákyně Zdravotnického lycea se zúčastnily příprav i samotného svátku MDŽ ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Jejich přítomnost potěšila nejen zaměstnankyně FN HK, ale také pacientky, za to jim patří velký dík. Poděkování vyjádřila i Mgr. Blanka Vápeníková, koordinátorka dobrovolníků.