Letos rostou aneb výstava hub v Muzeu východních Čech

V rámci environmentálního vzdělávání navštívili žáci 2.G, 2.E, 3.E a 3.G v pátek 8.10. výstavu hub. Počasí je v letošním roce pro růst hub mimořádně příznivé, takže žáci mohli vidět velice druhově rozmanitou expozici. V rámci přednášky byli žáci seznámeni s houbami jedlými, nejedlými a jedovatými, u kterých byli upozorněni na základní rozlišovací znaky. Výstava ukázala krásný a rozmanitý svět hub a doufáme, že žáky motivovala vyrazit do lesa k dalšímu objevování.