Konečně v IKEMU

Dočkali jsme a vyměnili Covid stan za exkurzi do IKEMu v Praze. 

Už jsme se moc těšili, protože během studia na VOŠ jsme neměli moc příležitostí. Hned v prvním ročníku zasáhnula pandemie COVID 19 a běžné pracovní uniformy jsme vylepšili speciálním oblekem a dalšími ochrannými pomůckami.  

Dne 5.4.2022 nás čekala první a zároveň poslední exkurze před složením závěrečných zkoušek u absolutoria. IKEM je jedno z největších transplantačních center v České republice. První část exkurze byla věnovaná právě Transplantačnímu programu a péči o dárce a příjemce orgánů. Druhá část nás uvedla do problematiky diabetologie a toto oddělení jsme měli možnost i navštívit. Třetí a poslední část exkurze byla zaměřena na kardiologii. Zde jsme se seznámili s novým informačním systémem a elektronickou dokumentací. 

Tuto exkurzi určitě doporučujeme i dalším studentům naší školy.