Job Shadowing ve Švédsku

Job Shadowing    Tasserudsgymnasiet Arvika, Švédsko        18.3.- 22.3. 2024 

Diky programu Erasmus + jsme měly příležitost účastnit se Job Shadowing         ve škole  Tasserudsgymnasiet Arvika ve Švédsku. 

Poznaly jsme pro nás zcela odlišný způsob školního programu ve škole, která připravuje studenty různých oborů na jednom místě. Propojení jednotlivých oborů, možnost setkávání se se studenty jiných studijních programů jedné školy je velmi výhodné pro budoucí povolání. Studenti pracují na projektech, které jsou podporovány městem: město zadá škole zakázku, za odvedenou práci škole a studentům zaplatí. Studenti jsou motivováni k mezioborové spolupráci. 

Líbily se nám učební bloky namísto našich vyučovacích hodin.  Každý vyučující má možnost zvolit si délku vyučování a přestávky. Díky tomu je škola velmi klidná, nejsou zde celoškolní hlučné přestávky, nevznikají fronty v jídelně.  

Škola je prostorná, situovaná v klidném prostředí s možností venkovního vyžití a zároveň je bezpečně ohraničená plotem. Studenti mají možnost využít různé odpočinkové zóny na chodbě, v bufetu, v knihovně, venku. 

Všichni studenti dostávají zdarma školní notebooky a učebnice, mají zdarma obědy a dopravu do a ze školy. 

Ocenily jsme výuku z poloviny ve švédštině a angličtině, možnost konverzovat se studenty během hodiny angličtiny. Zde výuka probíhala podobně jako na naší škole: práce ve skupinách, konverzace, zadání úkolu, zpracování úkolu. Výuka anatomie a fyziologie také probíhala velmi podobně jako u nás: výklad, krátké video, zadání úkolu, práce na úkolu. Většina úkolů se odevzdává online. 

Zjistily jsme, jak fungují švédské národní srovnávací zkoušky. Přirovnaly bychom je ke srovnávacím zkouškám v ČR. Při přípravě na zkoušky byli ve třídě dva učitelé a jedna speciální pedagožka pro studentku se speciálními potřebami. 

Měly jsme možnost se setkat s místní speciální pedagožkou a dozvědět se o podpůrných programech pro žáky se speciálními potřebami. Tato péče je na vysoké úrovni, mají zde více pedagogů věnujícím se potřebným. Studenti mají možnost kdykoliv během dne za speciálním pedagogem dojít, zůstat v klidové zóně. 

Účastnily jsme se neformálních debat se švédskými kolegy. Porovnali jsme rozdíly, našli jsme podobnosti. Studenti ve Švédsku využívají ve výuce více digitální technologie. Mnoho vyučovacích hodin věnují praktické výuce. 

Všichni pedagogové, zaměstnanci školy a studenti byli velmi vstřícní, komunikativní a nápomocní. Všichni byli schopni a ochotni s námi kdykoliv komunikovat v angličtině. 

Děkujeme za možnost navštívit školu Tasserudsgymnasiet  Arvika. 

 M. Vodičková, Š. Veselková