Jak se vyrábějí zubní náhrady

Třída 1. H zavítala 3. 9. 2020 do firmy Major ve Svitavách, která vyrábí plastové zuby do snímatelných náhrad. Navštívili jsme přímo továrnu, kde jsme zhlédli všechny fáze zhotovení plastových zubů s odborným výkladem majitele firmy. Na závěr jsme obdrželi sponzorský dar s výrobky firmy Major, který nám na oboru zubní technik bude sloužit jako výukový materiál. Po exkurzi ve Svitavách nás čekala návštěva Muzea řemesel v Letohradu, viděli jsme expozici z historie třídy a lékařství opět s odborným výkladem. Žákům byla tato exkurze velkým přínosem nejen k přípravě na obor asistent zubního technika, ale i k navázání nových přátelství.