Erasmus+ ve Švédsku

Ve dnech 17.04 – 22.04. 2022 se 3 učitelé zúčastnili odborné mobility pracovníků v rámci programu Erasmus+ ve švédské Arvice. Cílem byl osobní a profesní rozvoj všech zúčastněných. První den ve večerních hodinách jsme se seznámili s hlavní koordinátorkou zprostředkovatelské země Christine Eriksson, která nám představila týdenní program. 

 Druhý den odpoledne jsme se rozdělili, podle naší aprobace, do dvou skupin. Naše hostitelská škola Taserudsgymnasiet nám umožnila být součástí výuky předmětů Ošetřovatelství, Psychologie, Somatologie, Dějepisu a  Občanské výchovy. Výuka humanitních předmětů probíhala v malých skupinkách (po čtyřech až deseti) a dávala prostor pro individuální práci s žáky.  Seznámili jsme se s počítačovým programem, literaturou, výukovými modely, a tak jsme měli možnost porovnávat způsob výuky a vybavení učeben. V dopoledních hodinách na škole probíhaly celostátní srovnávací testy, proto veškeré aktivity byly naplánovány až na odpoledne. 

Třetí den ráno nám naše kolegyně zajistily exkurzi do regionální firmy, která se zabývá zpracováním a výrobou lněných výrobků. Následovala prohlídka malebného městečka, které se rozprostírá u jezera Glafsfjorden.  Po malém občerstvení byla zorganizována prohlídka zařízení pro 25 klientů s demencí.  Zde jsme měli možnost zmapovat zázemí pro klienty a pečovatele, ošetřovatelskou péči a spolupráci s rodinnými příslušníky. 

Čtvrtý den dopoledne nás výchovná poradkyně Shakuntala seznámila se vzdělávacím systémem ve Švédsku, multikulturními specifiky vzdělávání, speciálními vzdělávacími potřebami dětí a následně provedla po hostitelské škole Taserudsgymnasiet. Odpoledne jsem měli možnost navštívit nemocnici Huvudingăng v Arvice a sledovat přípravu žáků pro šestitýdenní souvislou praxi. Den jsme zakončili společným posezením u kávy v místní kavárně.  

Absolvovaná cesta nám pomohla ke zlepšení a procvičení jazykových kompetencí a domluvení reciproční návštěvy vyučujících švédské školy na podzim příštího školního roku v ČR. Ve volném čase jsme poznávali hezká a poklidná místa kolem jezera a ve města Arvika.