Erasmus ve Finsku

Ve dnech 14.04 – 19.04. 2023 se odborná vyučující se čtyřmi žákyněmi 3. ročníku oboru Praktická sestra zúčastnila mobility v rámci programu Erasmus+ ve finské Hyvinkää. Cílem bylo zlepšení komunikačních dovedností v anglickém jazyce, osobní, profesní rozvoj a získání praktických dovedností při zajišťování základní ošetřovatelské péče a aktivizaci klientů. První školní den byl věnován žákovským prezentacím. Žáci si vzájemně sdílely informace o své zemi, škole, o oboru, který studují, a volnočasových aktivitách ve městě. Poté následovala série prezentací finských studentů.  

Od dalšího dne již naše děvčata začala pracovat ve Veteraanitalo Elderly Care Center a Sashanmäki Elderly Care Center společně s finskými buddies. Pro mě si finské kolegyně připravily samostatný program. Umožnily mi být součástí praktické výuky odborných předmětů. Seznámila jsme se s nově zrekonstruovanými velmi prostornými odbornými učebnami a potřebnou literaturou. Při výuce studenti pracují s velkým množstvím rehabilitačních pomůcek, které přispívají ke zvyšování soběstačnosti klientů.  Prohlédla jsem si obě zařízení, ve kterých pracovala naše děvčata, a popovídala si se zdravotní sestrou Taijou Juntunen a Eevou Pyhalammi, ředitelkou Veteraanitala.                           

Mobilita byla pro všechny zúčastněné velkou zkušeností nejen po stránce profesní, lidské, ale i motivací pro další rozvoj.     

Renata Jiránková