Erasmus day

30.5.2023 proběhnul Erasmus day. Byl určen hlavně pro budoucí uchazeče stáží do zahraničí ve školním roce 2023/2024. První blok byl věnován stáži oboru Zdravotnické lyceum v Dublinu. Druhý příspěvek přednesla studentka oboru Zdravotnický laborant a mluvila o tom, jak proběhla stáž v Barceloně. Třetí blok přednášek cílil na žáky oboru Praktická sestra. Zajímavosti a zkušenosti předaly žákyně z Finska a jejich spolužák z Norska. Poslední příspěvek byl určen studentům VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra a opět to byla Barcelona.

Nechybělo i sdělení o Síti Euroučňů.