Dětský den s MP

Dne 1.6.2022 proběhla akce s názvem „Hradec Králové – bezpečné město 2022“, kterou pořádá Městská policie Hradec Králové.

Náplní práce žáků/žákyň z Kroužku PP bylo dětem z MŠ, ZŠ a jiných organizací předvést a následně kontrolovat správné provedení kardiopulmonální resuscitace dospělého, uložení postiženého do stabilizované polohy a otáčení z břicha na záda. Následně Mgr. Rezková prováděla maskování drobných poranění.

Zároveň jsme zajišťovali zdravotnický dozor celé akce.