Děti a zásady první pomoci

Dne 7.9. 2021 se žáci v rámci kroužku první pomoci pod vedením Mgr. Rezkové účastnili akce CITY JAM 2021, kterou pořádalo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč. Na našem stanovišti se děti učily resuscitaci dospělého člověka, otáčení postiženého z břicha na záda a uvádění postiženého do stabilizované polohy. Celou akci doprovázelo hezké počasí a není pochyb, že si děti si odnášely zajímavé zážitky.