Den s první pomocí pro skauty

Dne 15.4.2023 proběhl Den s první pomocí pro skauty z oddílů Hořice, Jičín a Nová Paka. Školení zajistily studentky oboru Diplomovaná všeobecná sestra v denní i dálkové formě a zapojil se i bývalý student naší školy. 

Skauti ve věku 8–17 let si mohli na 5 stanovištích vyzkoušet své dovednosti a rozšířit si znalosti v oblasti poskytování první pomoci. První stanoviště bylo věnováno resuscitaci dětí, druhé stanoviště bylo zaměřeno na resuscitaci dospělého a využití AED (automatického externího defibrilátoru). 

Další dvě stanoviště umožnili nácvik ošetřování zlomenin a stavění krvácení. 

Poslední stanoviště poskytovalo rekapitulaci znalostí o poskytování PP, např. krizové linky Integrovaného záchranného systému – Kdy preferujeme tel. číslo 112 a kdy tel. číslo 155? Co poskytuje aplikace Záchranka? 

Celkem bylo proškoleno 70 osob. Celé dopoledne panovala dobrá nálada a ochota si vše vyzkoušet.