Cena kakaa

Studenti tříd 2. A, 2. B a 4. A navštívili výstavu na stromech, tato výstava se aktuálně věnovala „ceně kakaa“. Studenti se seznámili s problematikou pěstování kakaovníků na velkých i malých plantážích, problémech „obyčejných lidí“, kteří zde pracují ve velmi špatných podmínkách, hovořili jsme o problematice dětské práce, o odměně za tuto práci. Zajímavá otázka je, kolik vlastně z celkové prodejní ceny jde zpátky pěstitelům a co si vezmou ostatní. Pracovní listy, které studenti obdrželi, navedly k zamyšlení nad palčivými otázkami dnešní doby.