Bílá pastelka

Již po dvaadvacáté se 12 studentek z naší školy obléklo do bílých triček a vydaly se podílet na charitativní akci Bílá pastelka, která proběhla 13. října tohoto roku. Tak jako v předchozích letech nabízely bílou pastelku, která je symbolem podpory lidem se zrakovým postižením. Cílem akce je pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět okolo sebe. Studentky celkem vybraly 9 734,00 Kč. Výtěžek akce je věnován například nácviku chůze s bílou holí, výcviku vodicích psů pro nevidomé, výuce speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoha dalším prospěšným projektům.