Algeciras Job shadowing

Počátkem měsíce června nás čekal zajímavý profesní úkol, a to stínování neboli job shadowing na střední a vyšší odborné škole ve Španělsku. Španělské město Algeciras se nachází na nejjižnějším cípu Evropy. Mentorky pedagogické praxe Ana Ochando Sierra a Naty Blanco Corinil navštívily naši školu a klinická pracoviště ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v dubnu tohoto roku. Bylo to přátelské setkání po 2 měsících. Zároveň nás přivítal stážista Aaron, který pobýval v ČR od října do prosince. Ve škole jsme měly možnost vidět výuku odborných předmětů zdravotnických oborů, ale třeba i studentů administrativních oborů či elektrikářů. Velký zájem v nás vyvolala návštěva nemocnice, kde budou působit naše 2 studentky oboru Diplomovaná všeobecná sestra a Diplomovaná dětská sestra po dobu 3 měsíců od září do listopadu. Určitě se mají na co těšit!

Mgr. Gabriela Trejtnarová a Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D.