Adopce na dálku

ADOPCE NA DÁLKU

Naše škola podporuje finančně dívku z Indie Mable Marian Lobo (školné, pomůcky), a to 1x za rok částkou 6500,- Kč.

Tuto finanční podporu pravidelně každý rok zajišťují studenti a učitelé během Studentského dne (startovné + aukce předmětů učitelů).

V loňském roce se z důvodu pandemie Studentský den nekonal. Vzhledem k těmto skutečnostem nám pomohlo Sdružení rodičů a schválilo příspěvek ze svých prostředků.

Adopce probíhá v rámci projektu Diecézní katolické charity v Hradci Králové.